Friday, 1 February 2013

Sejarah Kuda Tempatan


sumber daripada :
http://fakulti0.tripod.com/kudapadi/id1.html
Ringkasan Sejarah Tentang Kuda Tempatan

Dari kuda-kuda manusia mula menjinakkannya dan menjadikannya sebagai aset yang amat penting baik dalam peperangan, pertunjukan, sirkas, sukan, pertandingan dan sebagainya.

Kuda sudah lama berada dibumi dan berselerak diseluruh dunia. Kuda telah disimpan dan diternak oleh manusia sejak beribu-ribu tahun sebelum masehi.

Diantara baka kuda kuno atau 'ancient horses' ialah Kuda Liar Asia (terdapat disekitar Asia Tengah saperti Mongolia, Turkomen, Afghanistan, Mongolia ), Kuda Morgan ( USA), Tarpan, Arab ( Timur Tengah).

Di Malaysia, kuda diternak dan dipelihara oleh segelintir masyarakat setempat saperti di Kelantan, di Sabah, Kuala Lumpur, Ipoh, Pulau Pinang, Johor, Pahang, Melaka, dll.

Di Kelantan dan Sabah biasanya kuda diternak untuk tujuan pertanian, pertandingan lumba kuda, pertunjukan dan sebagainya. di Kelantan biasanya kuda diternak sebagai hobi untuk masa lapang selepas para petani selesai melakukan pertanian mereka saperti selepas menanam padi atau menoreh getah. Disebelah petang anak-anak muda akan menunggang kuda sebagai rekreasi atau merelakkan penat badan.
 
Sementara di Ipoh, Kuala Lumpur, Pualau Pinang kuda digunakan untuk tujuan perlumbaan profesional.

No comments:

Post a Comment